گالری عکس فوتبال

بایر مونیخ

تونی:

 

 

 

 

 

 

 


کلوزه:

 

 

 

 

 

 

 

  


ریبری:

 

 

 

 

 


پودولسکی:

 

 

 

 

 

 


فیلیپ لام:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۱۴ساعت 17:55  توسط مجتبی رزاقی  |